Chatbot EMA
5 skvělé

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Autor
Mgr. Alena Hesová
Datum vložení
4. 12. 2018
4 0 5
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální technologie
ICT
občanská výchova
Občanský a společenskovědní základ
společenské vědy
společenskovědní vzdělávání
Výchova k občanství

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Mgr. Alena Hesová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 20. 10. 2015
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Ivan Ryant 20.10.2015

Komentář

A taky by to chtělo naopak využít společenské vědy ve výuce informatiky a ICT. Proč učitelé společenskovědních oborů zatvrzele ignorují Wienerovu \"Kybernetiku a společnost\", Prokešova \"Člověka a počítač\", Richtovu \"Civilizaci na rozcestí\", McLuhanovo \"Understanding Media\", Levyho \"Kyberkulturu\" atd. atd. atd. atd... Zaslepenost, polovzdělanost založená na posvátných polopravdách a ignorance -- kam vede takové vzdělání a výchova?


\"Využívání digitálních technologií\" bez porozumění principům -- to je sériová výroba \"slepců s mečem v tanci\" (Karel Kryl: Dachau blues), perspektiva, ze které mrazí. Kdo tohle páchá, nemůže čekat slitování (\"a netuší, že děti z té země, v které mrazí, prostě a bez závěti jim jednou hlavu srazí\"). Nebo jinak řečeno (slovy Leninovými) -- máme si uplést oprátku, na které nás vlastní děti oběsí?


Autorská práva: Člověk má především základní lidská práva -- konkrétně právo na svobodu projevu, právo získávat a šířit informace. Autorské právo (a podobně např. právo na ochranu osobnosti) nelze správně pochopit, když nechápete, jaké základní lidské právo je autorským (nebo jiným) zákonem omezováno a proč. To je už zase režimně nežádoucí poučit žáky také o základních lidských právech, když mají být poučeni o jejich omezování? Proč? Proč to učitelé dělají? To už zase máme posluhovat režimu nebo prosazovat partikulární zájmy jakýchsi mocných?


Nepochybuji o dobrých úmyslech paní autorky, ale obraz výchovy k hrdému hlupáctví a cesty k duchovní bídě, kterou tak upřímně načrtla ve svém článku, mne naplňuje smutkem, nikoli však zoufalstvím. Naopak: jsem šťasten, že jsem už starý, brzy umřu a nedožiju se následků navrhovaného vzdělávacího úsilí. Šajnym dank za pěkný článek!


Bořivoj Brdička 21.10.2015

Komentář

Skvěle řečeno, pane Ryante! Jen se trochu bojím, že vám nejen autorka, ale většina učitelů spol. věd vůbec nebude rozumět. Je těžké se vymanit z řetězů očekávaných výstupů či standardů a představit si výukové cíle odvozené od budoucích pořeb žáka (společnosti), nikoli od přesvědčení metodiků nebo dokonce od potřeb mocných.
Že se to vymstí všem, co přijdou po nás, to je bohužel zcela typická představa nás seniorů. Nezbývá, než doufat, že se mýlíme. 

E Kocourek 21.10.2015

Komentář

Dočasnost je to, co by měli učitelé žákům zdůraznit v souvislosti s údajnými \"autorskými právy\". A ne že současný autorský zákon je cosi jako do žuly vytesaná posvátná kráva. Není! Současný autorský zákon je pouze cosi jako výstava výdobytků vymahačů výpalného (kteří předstírají jakýsi vztah k autorům), kterou si výpalníci vydupali na současné politické garnituře. Jakmile se dostane k moci vrchnost jen o trochu svéprávnější, tento paskvil bude zrušen a zapomenut.


Téma je vhodné představovat žákům z několika úhlů – jak z pohledu uživatele, tak z pohledu autora. - S tím lze snadno souhlasit. A možná by stálo za to připomenout, že dnes v té věci hrají prim instituce, které nejsou ani uživateli, ani autory.


Prorocká slova pana Brdičky (\"většina ... vůbec nebude rozumět\") lze, obávám se, vztáhnout i na naprosté společenskovědní laiky. Já z toho nerozumím téměř ničemu. Nechuť k posluhování režimu a prosazování zájmů mocných sdílím, ale nechápu, čím pozornost pana Ryanta na rvp.cz přilákal právě tento článek mezi desítkami dalších.

Daniel Lessner 2.11.2015

Komentář

Kritice moc dobře nerozumím, obsah článku odpovídá názvu. Já článek vítám. Často se lze setkat s texty o tom, jak využít technologie k výuce toho kterého předmětu, tady ale jde autorka dál a zamýšlí se, jak se s vývojem technologií mění samotný předmět. Takový první krok mě těší, a nic na tom nemění, že zůstal prostor pro kroky další:


- patří-li do výuky ekonomie, je taky na místě se ptát, co stojí za úspěchem open source, wikipedie a podobných projektů, do kterých tisíce lidí dobrovolně investují volný čas;
- patří-li do výuky psychologie, je na místě se ptát, co je vlastně myšlení a pomoci si příklady z IT, které ukazují některé představy jako neudržitelné;
- podobně se lze ve filozofii namísto probírání její historie ptát, co člověka činí člověkem, zvíře zvířetem a stroj strojem a jak se mezi sebou principiálně liší;
- patří-li do výuky etika, je na místě zkoumat odpovědnost za techniku, jejíž složitost přesahuje možnosti kontroly jednotlivců; v poslední době se do středu zájmu dostávají např. auta bez řidiče: kdo má odpovídat za jejich provoz? Jak se mají rozhodovat mezi zabitím různého počtu různých lidí?
- patří-li do výuky autorské právo (ano, patří!), je na místě nejen naučit, jak ho dodržovat (to je ta \"uživatelská úroveň\" života), ale také se zamýšlet nad tím, jestli je současná úprava správná, jak už napsal E. Kocourek;
- podobně se lze ptát, jestli bylo etické zavřít Silk Road a kde jsou hranice soukromí: já bych byl opravdu rád, kdyby se tomuhle nevěnovali spíše technicky vzdělaní informatikáři, ale naopak kolegové ze společenských věd, kteří, předpokládám, si právě s těmi společenskými aspekty poradí lépe
- učí-li se žáci, jak funguje společnost, měli by se také seznámit s tím, jak ji technologie a informatika mění - ať už jde o více méně zjevné změny na pracovním trhu, roli médií nebo \"drobnosti\" typu prodělky převaděčů díky sdílení tras mezi uprchlíky na telefonech nebo nebo změny způsobu oblékání podle toho, co se dobře prodává na displejích s malým rozlišením;


Šlo by pokračovat, ještě pořád to nejsou hloubky naznačené I. Ryantem. Ale taky už to spíš \"informatika a společenské vědy\" než \"digitální technologie...\"


Každopádně děkuju za článek a jdu zase pracovat.

Ivan Ryant 2.11.2015

Komentář

Kdyby obsah článku odpovídal názvu, tak bych nereragoval, protože využití ICT v jednotlivých \"vzdělávacích oborech\" je věcí těch, kdo tyto obory vyučují. Obsah článku ale názvu neodpovídá -- článek se nezabývá jen možnostmi využití \"digitálnívch technologií\" ve výuce společenských věd, ale vůbec přesahy mezi ZSV a IICT. A ke zmapování přesahů je potřeba znát Wienera, Richtu, Prokeše, McLuhana atd. Nejde o hloubku, ale o základní principy.