4 zdařilé

Kyberšikana učitele

Autor
Martina Schrötterová
Datum vložení
4.12.2018
0 0 12
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

kyberšikana
MŠMT
Polsko
prevence
statistika
USA
výzkumy
zneužívání internetu

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Martina Schrötterová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 27. 05. 2014
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

E Kocourek 27.5.2014

Komentář

Není pravda, že "náš právní řád zatím pedagogům nezajišťuje účinnou možnost obrany". Celá slavná kyberšikana funguje jako kouzlo voodoo a aby někomu ublížila, musí na ni příslušná oběť věřit. Nejúčinnější obranou je veškeré pokusy o kyberšikanu prostě a jednoduše ignorovat.


Zmiňovaná rozsáhlá školská "reforma" v Polsku s názvem „Nulová tolerance“, to tedy musí být něco! Filtrovaný přístup k internetu, zákaz používání mobilních telefonů při výuce - ale něco tomu pořád chybí. Což takhle ještě snížit letopočet o šestset let? Aby iluze středověku byla ještě dokonalejší.


Kyberšikana ve školství je "bezesporu rostoucím problémem" pouze pro ty, kteří si dělají živnost z vymýšlení pseudoproblémů. 8% procent dětí natáčí svého učitele - a co má bejt? Sto procent pracovníků ve vývoji si natáčí svého nadřízeného a svoje kolegy, když s nimi něco důležitého probírají. To se máme vracet zpátky k bloku a tužce a stenografovat? 20% dětí si myslí, že natáčet si učitele na video je zábava - ať jim ten učitel vysvětlí, že je to nutnost! 31% dětí někdy zhlédlo zesměšňující video - nejspíš se dívali na záznam jednání Parlamentu ČR.

Bořivoj Brdička 27.5.2014

Komentář

Pane Kocourku, děkuji! Tentokrát mi mluvíte z duše. Přesto si myslím, že občas takové shrnutí toho, jak se tomuto fenoménu doby staví svět není na škodu. Svůj vlastní přístup jsem popisoval zde - Soukromí je pryč, naučme se s tím žít!

Jaroslav Matějka 27.5.2014

Komentář

Představa svobody jako volnosti k čemukoliv je eticky pochybná. Pracovnící vývoje si třeba natáčejí své nadřízené a kolegy - dělají to ale s jejich souhlasem a s cílem plnění pracovních úkolů - ne proto, aby záběry zveřejnili a zesměšnili jejich osoby. Pokud žák jednou v budoucnosti zkusí natočit svého šéfa a zešměšnit jej veřejně, tak se asi podiví. Pokud se žáci jednou setkají s tím, že je kamera sleduje, kdy jdou na záchod a hlídá, jak dlouho tam jsou, tak se podiví taky - ale soukromí je prostě pryč.

E Kocourek 27.5.2014

Komentář

Moje opomenutí! Vůbec mě nenapadlo, že se zde řeší natáčení na pisoárech. Takže poučen upřesňuji, že jsem měl na mysli výhradně použití záznamové techniky při vyučování a v učebně.


Zajisté se souhlasem natáčeného učitele. Ale cožpak učitel už tím, že přijme svůj úvazek, nedává automatický souhlas se záznamem? Opravdu někdo vidí principiální rozdíl mezi záznamem písemným, zvukovým a obrazovým? Cožpak si učitel může dovolit požadavek \"něco vám povím, ale nezapisujte si to a nikomu to neříkejte\" ? A což takhle \"teď tady budu dělat cosi, co nikdo nikdy nesmí spatřit\" ? Učitel za katedrou přece nemá žádné soukromí - toho ať si užívá v kabinetu nebo raději až doma.


Vývojáři si natáčí svoje šéfy s jejich souhlasem, ale kdo kdy jim ten souhlas formálně udělil? Šacuju to tak na Tomáše Alvu Edisona, a od té doby to už nikdo neřešil. Možná mi v mém věku už neslouží paměť, ale nevzpomínám si, že by někdy šéf (nebo šéfová) zahájil poradu udělením souhlasu s natáčením. Učitel tohle formálně technicky řeší na úvodní hodině v prvním ročníku - vysvětlí, že jeho (ji?) si studenti samozřejmě mohou natáčet dle libosti, ale měli by být opatrní s natáčením spolužáků, protože ti jim souhlas nedali.


Ti vývojáři to nejspíš činí s cílem plnění pracovních úkolů (není to tak jisté!), ale zkoumání cíle a účelu mi připadá nevhodné. Oblíbená \"starost\" českého právního systému - chcete-li potrestat zloděje, musíte mu dokázat ne že ty prachy opravdu vzal, ale hlavně ten zlý úmysl. Chce-li někdo zkoumat pohnutky studentů - proč studenti co činí, mohl by začít rovnou tím, proč vůbec studují. A nebudou-li jejich pohnutky dostatečně bohulibé ...


Nepochybuji a nestydím se za to, že moje představa svobody je volnější a eticky pochybnější, nežli pana Matějky. Ale zde nejde o svobodu. Jde o vztah poskytovatel služby - zákazník. Studenti si učitelův čas \"zaplatili\". Se vším všudy.

Mgr. Zdeněk Sotolář 27.5.2014

Komentář

"Ale cožpak učitel už tím, že přijme svůj úvazek, nedává automatický souhlas se záznamem?" Ne. Já rozhodně vidím principiální rozdíl mezi záznamem písemným, zvukovým a obrazovým. Stejně jako si učitel nemůže jen tak natáčet žáky, nemohou si ani žáci natáčet učitele. Kam ještě chcete dovést to vaše "se vším všudy"? Tohle neplatí ani ve vztahu poskytovatel služby - zákazník. Cožpak i v takovém vztahu je všechno dovoleno? Taková představa svobody je opravdu velice pochybná.

Jaroslav Matějka 27.5.2014

Komentář

" Opravdu někdo vidí principiální rozdíl mezi záznamem písemným, zvukovým a obrazovým? "


Představme si, že vyučuji matematiku. Je cílem výuky, aby si žáka zaznamenal přesně, jak jako učitel na tabuli počítám? Neměl by snad podle mých instrukcí počítat on? Jaký je podíl vyučovacích hodin (předmětů), kde jde o přesný záznam učitelovi činnosti a ne o intelektuální činnost žáků?


Proto je ve většině školní řádů našich škol uveden zákaz používání mobilů ve výuce, který je žáky hormadně porušován a mobily jsou využívány k zábavě (včetně natáčení učitelů za účelem zesměšnění). Samozřejmě mohou být specielní výukové situace, kdy je možno se souhlasem vyučujícího mobil rozumně využít.


Proč z diskuze vylučovat sledování doby pobytu pracovníků na záchodě (nešlo o natáčení na pisoárech, ale kdoví, kam realita spěje)? Jde přece o vztah firma zaměstnanec. Vše je OK. Není tu podobnost? (Stihneš to za 3 minuty zůstáváš - přetáhneš čas nebo jdeš víckrát, vypadneš.)

Bořivoj Brdička 28.5.2014

Komentář

Co to takhle zkusit otočit a chápat tak, že každý učitel by se měl ve výuce neustále chovat tak, aby ho kdokoli mohl natáčet. Je-li mezi ním a žáky navíc dohoda, že ho natáčet smějí, kdykoli se jim zlíbí, pak je vše tak, jak má být. Nikoho ani nenapadne aby ho natáčel proto, že ho chce zesměšnit.

Ondřej Neumajer 28.5.2014

Komentář

Nerozumím kontextu věty "Od ledna 2009 mají ředitelé škol možnost zakázat užívání mobilních telefonů při výuce." Může autorka specifikovat, odkud toto pochází? Asi se jedná o nějaký dokument řašící problematiku kyberšikany. Zákaz mobilních telefonů při výuce je dnes přítomen v naprosté většině školních řádů.

Martina Schrötterová 30.5.2014

Komentář


Dobrý večer pane Neumajere, omlouvám se za komunikační prodlevu. Inspiraci jsem čerpala z následujících zdrojů:


Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6. Konkrétně čl. 3, odst. (1) a čl. 4, odst. (4). V aktuální verzi z roku 2013 je toto specifikováno již více uchopitelněji (čl. 5 a příloha 4 – zakotvení pravidel pro používání ICT ve školním řádu).


ZVĚŘINOVÁ, Alena. Zákaz mobilů při výuce znesnadní žákům šikanování učitelů. 29. prosince 2008. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/zakaz-mobilu-pri-vyuce-znesnadni-zakum-sikanovani-ucitelu-pop-/domaci.aspx?c=A081229_083458_studium_cen


Na základě Vašeho dotazu jsem ještě dlouho googlovala a našla materiál obsahují informace o tom, že některé školy měly pravidla pro používání telefonů zakotvena ve ŠŘ již dříve, např. PROBLÉM MOBIL. roč. 2008, č. 46. Dostupné z: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1527. Bylo by zajímavé zjistit která škola u nás s tím přišla jako první.


 

Jaroslav Novák 31.5.2014

Komentář

Já bych nic neotáčel - učitel není superman ani supermanka, ani není jediný vzor ve výchově dětí. Bylo by vhod začít s výchovou doma a obecně každý od sebe.


Dokud nebudou děti/žáci/studenti jednat eticky, pak jsou poměrně striktní pravidla nutná.


Každý má právo věřit, že "náš právní řád pedagogům zajišťuje účinnou možnost obrany", ale to je v reálné praxi obvykle všechno... pro ty, kdož pochybují, přeji dostat se do situace vyžadující využití právního řádu a vyzkoušet si ho ;-)

E Kocourek 31.5.2014

Komentář

Ani já bych to neotáčel, a tak by mě věru zajímalo, co že to ti ne-supermani ve svých vyučovacích hodinách páchají takového, že když se to nahraje a zveřejní, rázem je to zesměšní.


Striktní pravidla jsou nutná nezávisle na tom, zda se studenti chovají či nechovají eticky (IMO se stoprocentně eticky nebudou chovat nikdy). Problém je v tom, že nemá smysl vydávat striktní pravidla, jejichž dodržování nelze vynutit. A zákaz používání mobilů (a obecně jakékoli záznamové techniky) při vyučování je přesně takové nevymahatelné pravidlo. Dnes ještě učitel dokáže ten mobil postřehnout - ale dokáže to za rok či za dva? A co Google glasses - ty chcete také zakazovat? A budete každou hodinu kontrolovat krátkozrakým studentům brýle?


Sice jsem nenapsal, že \"náš právní řád pedagogům zajišťuje účinnou možnost obrany\", ale čtenáři ten můj výrok mohl tak nějak splynout. Dobrá, tedy se k tomu hlásím. Jenže fígl je v tom, že pro běžně psychicky odolnou osobu NENÍ údajná \"kyberšikana\" situací vyžadující využití právního řádu. Psychicky odolná osoba se ubrání sama. A soudím, že jistá minimální psychická odolnost je pro pedagoga kariérní předpoklad.


Ani já nikomu nepřeji dostat se do situace vyžadující využití právního řádu. Akorát že vymýšlením a posléze vynucováním nevymahatelných striktních pravidel se dostanete právě do té situace.

Mgr. Zdeněk Sotolář 31.5.2014

Komentář

Že \"každý učitel by se měl ve výuce neustále chovat tak, aby ho kdokoli mohl natáčet\"? Jistě. Ale šikovný střihač z nás udělá blbce kdykoliv. Tak proč mu přihrávat materiál? Pokud by ovšem mezi žáky a učitelem existovala dohoda, pak by samozřejmě nebylo o čem diskutovat. Kdyby to platilo pro obě strany navzájem. A to samozřejmě na základce s ohledem na věk žáků neplatí.  Pane Brdičko, možná vám také uniká, že je rozdíl mezi VŠ přednáškou a vyučovací hodinou na základce, kde jsou interakce mezi žákem a učitelem daleko pestřejší. P.S. Pokud vůbec nebyla řeč o základkách, tak se omlouvám. Ale jak to v takových diskuzích poznat?