Chatbot EMA
5 skvělé

CLIL: Osová souměrnost

Autor
Eva Seidlová
Datum vložení
4. 12. 2018
27 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

anglické názvosloví1
CLIL1
digitální gramotnost1
GeoGebra1
konstrukce1
matematická gramotnost1
osová souměrnost1
osově souměrné útvary1
přímka1
samodružné body1
sebehodnocení1
trojúhelník1
hodnocení jazyka
hodnocení obsahu

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Markéta Čonková 4.10.2019
 • Hodnocení zdroje:
Aktivita vhodným zapojením prvků CLIL propojuje vzdělávací oblasti cizí jazyk a matematiku. Zároveň je naznačena možnost využití programu GeoGebra, které podporuje individualizaci výuky.
Komentář

V oblasti rozvoje gramotností aktivita rozvíjí ze své podstaty matematickou gramotnost. Žák tak volí vhodně
formy textu pro danou situaci (dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím početních výrazů), řeší problém s využitím matematického aparátu (zvolí k řešení úlohy vhodný matematický aparát a svoji volbu zdůvodní), vhodně využívá různé pomůcky a nástroje - včetně digitálních technologií (zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro získávání matematických zkušeností a pro efektivní řešení problému), objevuje zákonitosti (využije zákonitosti při řešení problému z reálného života, formuluje závěry na základě dílčích poznatků).

Základní atributy materiálu

 • Autor: Eva Seidlová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 13. 03. 2014
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay