Chatbot EMA
5 skvělé

Poznámky ke kapitole o etice a právu

Autor
Ivan Ryant
Datum vložení
4. 12. 2018
30 0 2
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

autorský zákon
etika
etiketa
informační etika
informatika
listina základních práv a svobod
netiketa
ochrana osobních údajů
ochrana osobnosti
pirátství
právo
profesní etika
svoboda projevu
svobodný software
trestní zákon
zákon

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Ivan Ryant
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 21. 10. 2013
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Ivan Ryant 20.4.2015

Komentář

Do kapitoly o etice a právu jsem na doporučení paní docentky Čebišové doplnil odstavec s vysvětlením pojmu spravedlnost podle Knappovy Teorie práva. Doplnil jsem pasáž o ochraně osobních údajů a jako příklad jsem uvedl případ Ing. Ryneše z Třebíče. Provedl jsem několik menších oprav a úprav podle připomínek doc. Čebišové. Děkuji za informace, za připomínky a za pomoc doc. Čebišové, Ing. Rynešovi, PhDr. Pavlátovi a M. Pokornému!

Ivan Ryant 7.10.2017

Komentář

Před týdnem zemřela paní doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc., která recenzovala kapitolu o etice a právu v informatice. Poznali jsme se na prázdninách, když já byl kluk a ona učitelka, kterou za normalizace sice nevyhodili z university, ale na pokračování své původně slibné kariéry mohla klidně zapomenout, protože jisté hranice slušnosti nikdy nepřekročila. Imponovala mi svým všeobecným rozhledem, měli jsme si o čem povídat a vzájemná sympatie nám vydržela dodnes.

Na tomto místě se tedy snad sluší říct, jak to bylo s tou recenzí. Správně jsem tušil, že jako laik jsem v textu nadělal spoutu chyb, které právník těžko skousne. A právě proto jsem poprosil \"tetu Táju\" o recenzi této kapitoly. Přečetla si pro jistotu všechny úvodní kapitoly, aby dobře rozuměla souvislostem, a pak mi ke kapitole o etice a právu pečlivě sepsala několikastránkový seznam připomínek od formálních nedostatků (např. jak mám správně citovat paragrafy zákonů) až po připomínky podstatné (že např. \"spravedlnost\" je termín, který nemůžu používat jak mě napadne, ale že jej musím nejdřív pořádně vysvětlit a dál používat v jeho správném významu). A několik témat nám ještě zbylo k diskusi. Sešli jsme se v příjemné restauraci u řeky a po dobrém obědě jsme strávili ještě pár hodin otázkami a vysvětlováním. \"Teta\" byla recenzentka přísná, ale laskavá -- šlo jí o zdar díla a díky ní má dotyčná kapitola snad dost slušnou odbornou úroveň.

Její kariéra byla dlouhá a pestrá. Jako absolventka práv napřed sbírala zkušenosti v zahraničním obchodě a pak v roce 1967 nastoupila na Právnickou fakultu UK, kde působila na katedře správního práva. Svou obětavostí, pečlivostí, přísností a současně laskavostí byla pověstná. Vyučovala, psala články, učebnice i monografie. V devadesátých letech se významně podílela na úpravách českého právního řádu, abychom mohli vstoupit do Evropské unie. Jako emeritní docentka pak pomáhala i na Fakultě sociálních věd UK. Paní docentce bylo v té době už osmdesát let a pořád ještě púsobila v redakci časopisu Správní právo na univerzitě a na požádání přispívala kolegům do různých publikací (viz laudatio http://www.mvcr.cz/soubor/spravni-pravo-3-15w-j-taisia-pdf.aspx a obrázek http://www.statnisluzba.army.cz/sites/statnisluzba.army.cz/files/fotogalerie/aktualita/img_0919.jpg). Zájmy měla opravdu široké -- velice ji těšila účast ve Společnosti přátel Uměleckprůmyslového muzea, kde se scházela (a snad stále schází) pozoruhodně dobrá společnost. Napsala o tom článek na web společnosti (viz http://www.spol-upm.cz/post/o-vsem-trochu-neboli-pele-mele-70/). A když už pak cítila, že jí ubývají síly, chodila číst pohádky do mateřské školky a s dětmi pak ty pohádky rozebírala. To byla její velká radost a zdroj optimismu.

Kdo docentku Čebišovou znáte, vzpomínejte na ni v dobrém.