pH
4 zdařilé

pH

Autor
Martina Čáslavová
Datum vložení
4.12.2018
3 1 0
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

digitální gramotnost1
pH1
Chemie
laboratorní práce
projekt ESF

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
1
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Martina Černá 16.8.2019
 • Hodnocení zdroje:
V příspěvku je popsána jedna z možných laboratorních prací, kterou doporučuji s žáky realizovat v 8. třídě ZŠ. Autorka uvádí cíle aktivity, její časovou náročnost, postup při přípravě pomůcek, možnosti hodnocení aktivity i její různé varianty. Zájemcům jsou v příloze k dispozici metodický list, pracovní list a teoretický list. Učitelé mohou aktivitu, tak jak je představena, využít ve své hodině chemie na ZŠ.
Komentář

Cílem představené laboratorní práce na téma „pH“ bylo poskytnout učitelům inspiraci pro ověření teoretických vědomostí v praktické úloze. Žáci si v ní vyzkouší práci s univerzálním indikátorovým papírkem, porovnání zbarvení papírku a přírodního barviva v různých prostředích. Laboratorní práce podporuje rozvoj jemné motoriky a individuální badatelskou činnost žáků ZŠ.
Navrhuji doplnit k představeným variantám laboratorní úlohy variantu měření pH s využitím digitálních technologií (Vernier, Pasco a jiné). Vysoce efektivní je práce ve skupinách, kde si žáci rozdělí role a vzájemně spolupracují. Tato varianta bude navíc rozvíjet u žáků jejich digitální gramotnost. Žáci jsou vedeni k navrhování různých postupů k řešení vybraného problému pomocí digitálních technologií a k využívání digitálních technologií pro školní práci.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Martina Čáslavová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 14. 02. 2013
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay