Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

Derive
ICT
matematický vzorec
software

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Miroslava Huclová
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 07. 01. 2013
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Janek Wagner 7.1.2013

Komentář

Dobrá práce, ale chybné vložení článku do editoru způsobilo následující:<div class=\"rodny_list_h_z\"></div><div class=\"rodny_list_f_z\"><div class=\"rodny_list_frontend\"><table><tr><th class=\"text_z\" width=\"145\">Anotace: </th><td>Příspěvek demonstruje použití systému počítačové algebry Derive při výuce matematiky na druhém stupni základní školy. Teoretická část příspěvku se zabývá analýzou využití algebraického software na základní škole při výuce. Vyčleňuje učivo vhodné pro výuku s podporou počítačového programu, stanovuje cíle a použité vyučovací metody. Praktická část udává typové příklady vhodné pro práci s programem. V těchto příkladech je zaznamenán režim programu Derive, tipy do výuky pro učitele a časté chyby žáků při práci s programem Derive.</td></tr><tr><th class=\"text_z\" width=\"145\">Téma příspěvku:</th><td>Informační a komunikační technologie</td></tr><tr><th class=\"text_z\">Klíčová slova: </th><td><span></span><a href=\"/keyword/software/\">software</a><span>, </span><a href=\"/keyword/matematický vzorec/\">matematický vzorec</a><span>, </span><a href=\"/keyword/Derive/\">Derive</a><span>, </span><a href=\"/keyword/ICT/\">ICT</a></td></tr></table></div></div><divclass=\"telo_clanku\"><divclass=\"telo_clanku_h\"></div><divclass=\"telo_clanku_b\"><div></div><div></div><divid=\"text_clanku\"><h3>Text článku:</h3><!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd\">


<html><body><h2>Teoretick&aacute; &#269;&aacute;st</h2><h3>&Uacute;vod</h3><pstyle=\"text-align: justify;\">V&nbsp;p&#345;&iacute;sp&#283;vku budeme demonstrovat aplikaci syst&eacute;mu po&#269;&iacute;ta&#269;ov&eacute; algebry Derive p&#345;i v&yacute;uce matematiky v&nbsp;6. ro&#269;n&iacute;ku z&aacute;kladn&iacute; &scaron;koly a s&nbsp;t&iacute;m souvisej&iacute;c&iacute; chyby &#382;&aacute;k&#367;, kter&yacute;ch se dopou&scaron;t&iacute; p&#345;i vyu&#382;it&iacute; tohoto software. &Uacute;vodn&iacute; &#269;&aacute;st p&#345;&iacute;sp&#283;vku se zab&yacute;v&aacute; syst&eacute;mem Derive a analyzuje vyu&#382;it&iacute; algebraick&eacute;ho syst&eacute;mu ve v&yacute;uce na z&aacute;kladn&iacute; &scaron;kole v&nbsp;souladu s&nbsp;vzd&#283;l&aacute;vac&iacute; politikou &#268;esk&eacute; republiky. V&nbsp;t&eacute;to linii je vymezeno i u&#269;ivo, kter&eacute; je vhodn&eacute; pro vyu&#382;it&iacute; tohoto softwaru. V&nbsp;&uacute;vodn&iacute; &#269;&aacute;sti jsou stanoveny c&iacute;le v&yacute;uky a pou&#382;it&eacute; vyu&#269;ovac&iacute; metody.</p>

Pavlína Hublová 8.1.2013

Komentář

Děkujeme za upozornění. Programátor provedl úpravu. Můžete nám napsat, jestli už vše vidíte v pořádku?