Chatbot EMA
4 zdařilé

Učebnice informatiky pro gymnázia – motivační kapitola

Autor
Ivan Ryant
Datum vložení
4. 12. 2018
9 0 6
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

cíle informační výchovy
informační výchova
média
média v našem životě
mediální teorie
mediální výchova
rozvoj klíčových kompetencí
technologie

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
4 zdařilé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Ivan Ryant
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 27. 07. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: gymnaziální vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

RNDr. I. Marek 27.7.2011

Komentář

Fundamentální otázkou jest \"Považujete informatiku za společenskou vědu nebo za exaktní vědu?\" Neboli je pro vás informatika snůškou průpovídek typu \"Jedna paní povídala ...\" a \"Bylo by dobře kdyby ...\", nebo jde o fakta, o orientaci ve faktech a o postupy, jak ta fakta co nejúčelněji využívat? To, co píšete, není motivační kapitola k učebnici informatiky, ale úvod k příručce mladého sviště. Souvislost s informatikou jsem nenalezl. Schopnost pochybovat je zajisté užitečná, stejně jako schopnost polemizovat se (soudobými) autoritami, ale proboha proč polemizovat s klasikem PíáR McLuhanem, který má s informatikou společného leda to, že používá některé její pojmy (samozřejmě ve zcela zkresleném významu)? S McLuhanem můžete polemizovat na úrovni scholastiky - najdete jiného autora, který bude tvrdit něco úplně jiného (z hlediska informatiky přibližně stejně bezobsažného). Ale v informatice budete polemizovat s autoritou tak, že ZKONSTRUUJETE jiné (nebo dokonce lepší) řešení problému. Budete svoje studenty učit TAKTO polemizovat?


Třeba ten principiální rozdíl stojí mezi gymnázii a odbornými školami. Já bych se zdráhal mást moje studenty na odborné škole McLuhanovými citáty. Že prý \"medium is the message\" ? Kdepak, v informatice je nosič (medium) pouze jedním aspektem sdělení (message). Tím druhým aspektem je obsah. Sdělení může mít nulový obsah, ale stále není se svým nosičem totožné. Uvidíme, jak si s McLuhanem poradí gymnazisté.


Uživatel možná je a možná není zodpovědný za to, zda informační technologie používá, nebo zneužívá. Ale každopádně jeho učiteli informatiky do toho vůbec nic není.  A v jakémže případě se zhroutí lidská společnost, civilizace a svět přestanou fungovat? Copak, další zářez na pažbě provokatérově? A konečně zlatý hřeb - boj dobra se zlem probíhá neustále v každém, kdo jej ještě nevzdal. Jak vás tak čtu, pane kolego, vy nejspíš úplně přesně víte, CO je to dobro a CO je zlo. Obdivuhodné!

Jana Petrů 27.7.2011

Komentář


Pane Ryante, nejsem informatik (a už nikdy nebudu). Možná proto se mi Váš materiál moc líbí a jsem přesvědčená, už jen z těchto náznaků a z Vašich předchozích článků, že stejné to bude i se studenty. Gymnázium přece nemá vychovat statisíce informatiků, ale chytré a vzdělané lidi, kteří budou umět s technologiemi rozumně nakládat, nestanou se jejich otroky a dokážou z nich vytěžit to pozitivní. A ty, kteří mají být informatiky, to také přiměje k zamyšlení, a možná budou lepší než bez Vaší učebnice.


Už se těším na pokračování!

Radek Sárközi 28.7.2011

Komentář

A co tu učebnici prostě jenom napsat? Namísto psaní spousty článků o tom, co v ní bude a co nebude?

Ivan Ryant 2.8.2011

Komentář

Vrátil jsem se z týdenní potulky po lesích mezi Zákličím, Chvalovem a Rošicemi – omlouvám se, že reaguji se zpožděním. Především chci poděkovat všem autorům za komentáře. Každá připomínka, každá námitka a každé povzbuzení mi dodává chuť do práce a velice mi pomáhá.


Právě díky laskavosti pracovníků Metodického portálu RVP mohu učebnici nejen prostě napsat a pak zkusit, jaký bude mít ohlas mezi čtenáři, ale naopak mohu konzultovat každou kapitolu zde na portálu. Dovoluji si upozornit na poslední větu článku, kde uvádím odkaz na pracovní verzi příslušné kapitoly – nepíšu spousty článků o tom, co v učebnici bude nebo nebude, ale poznámky k tomu, co v učebnici je. Do článků píšu to, co do učebnice nepatří, ale co bych přesto rád sdělil kolegům učitelům – metodické úvahy, otevřené otázky, důvody pro rozhodnutí, která jsem při psaní volil. Doufám, že komentáře a připomínky k článku mi umožní opravit chyby a zlepšit výklad dřív, než se začnu rozhodovat, jakým způsobem pak hotovou učebnici zveřejním. Proto jsem rád, že nemusím učebnici „prostě jenom napsat“.


Myslím, že všechny připomínky od pana doktora Marka míří opět do černého a doufám, že se s nimi postupně dokážu slušně vyrovnat. Jenom musím poprosit o trpělivost, protože informatika jako obor musí začít vymezením základních pojmů a svého myšlenkového rámce – tedy otázkami, na které nejsou jednoduché, jednoznačné, ani přesné odpovědi (podobně jako kdybych se v matematice ptal, co je to množina, nebo spekuloval o tom, za jakých okolností přímka je či není nejkratší spojnicí dvou bodů).


Při vymezování informatiky jako oboru vycházím z dokumentu RVP-G. Toto vymezení je široké a do informatiky zahrnuje jednak některé vědy (jak tzv. informační vědu, do které patří mj. společenské souvislosti informatiky, tak i teoretickou informatiku – computer science, založenou na exaktní matematice), pak zahrnuje i technické obory jako např. návrh informačních systémů a konečně i praktické činnosti (např. knihovnictví). Takže opravdu nezbývá než začít vágními průpovídkami podobně jako když matematika začíná vágním vymezením pojmu množina. Mimo jiné také vysvětlím, že nejsou žádná fakta, jen jevy, a že jev může být i klam. Až se dostaneme k základům teorie informace, budu se snažit o racionální exaktnost, a až se dostaneme k informačním systémům, budu se zase snažit o technickou korektnost.


Poznámky k McLuhanovi mi připadají také naprosto přesné. Jistěže nemá valnou cenu s McLuhanem polemizovat, dost na tom, že provokuje k přemýšlení – proto se na něj odvolávám v úvodní motivační kapitole. A doufám, že vyprovokuje k přemýšlení nejen mne a pana doktora Marka.


K otázkám dobra a zla se podrobněji dostaneme v kapitole o etice a právu hned po vymezení základních pojmů. Hin se hukáže...

Ivan Ryant 20.8.2011

Komentář

Pracovní verze další kapitoly, která vysvětluje základní pojmy, je ke stažení na adrese
http://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=30389&view=4555
v pohledu http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4555

Ivan Ryant 5.12.2013

Komentář

K otázkám dobra a zla: poznámky ke kapitole o etice a právu jsou na adrese http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/17787/POZNAMKY-KE-KAPITOLE-O-ETICE-A-PRAVU.html/ a příslušná pracovní verze kapitoly na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4555 -- Prosím o připomínky.