Chatbot EMA
5 skvělé

Tvořivost jako páteřní vzdělávací kompetence

Autor
Jaroslav Vančát
Datum vložení
4. 12. 2018
1 0 4
0x
využito ve
výuce

Anotace

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Přidat hodnocení

Ohodnocením materiálu pomůžete zpřesnit vyhledávání dle obsahu. Děkujeme.

1

Celková kvalita materiálu *
Povinný údaj 

2

Použil/a jste tento materiál ve výuce?

3

Klady

Zápory

4

Komentář

5

Které tagy nejlépe vystihují obsah materiálu?

Vyberte štítky, které vám připadají pro tento materiál relevantní

hodnocení žáka
interaktivita
rámcový vzdělávací program
tvořivost

Není to úplně ono? Zadejte vlastní štítky lépe vystihující obsah

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Uživatelská
hodnocení
Systémová
hodnocení
0x
využito ve
výuce
Počet využití ve výuce
0
Počet hodnotících uživatelů
Názor uživatelů na kvalitu materiálu
5 skvělé
Další statistické údaje

Vaše hodnocení pomůže ostatním při výběru toho pravého materiálu.

Přidejte hodnocení anonymně nebo pod svým profilem.

Základní atributy materiálu

 • Autor: Jaroslav Vančát
 • Poskytovatel: Metodický portál RVP.CZ
 • Datum vložení do systému: 04. 12. 2018
 • Datum vzniku: 04. 01. 2011
 • Umístění materiálu: -
 • Stupeň vzdělání: základní vzdělávání
 • Ročník: -
 • Dostupnost: Volně dostupné bez registrace
 • Typ materiálu: článek
 • Licence: Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR
 • Jazyk: Čeština
 • Otevřený zdroj: Ano

Chcete se k materiálu vyjádřit?
Využijte prostor pro férovou diskusi.
 
#fairplay

Miroslav Melichar 5.1.2011

Komentář

Příspěvek chce otevřít diskuzi, tak zkusím vyjít vstříc. Hledím na něj s velkými rozpaky. Vadí mi použitý jazyk - jako učitel střední školy jsem zvyklý vyjadřovat se daleko civilněji, ani jako přírovědci jazyk nesedí. Důležitější je však obsah - podstata.

1. Vyznívá to, že tvořivost je nový požadavek, který ve vzdělávání nastoluje teprve RVP. Před sebou mám knihu J.Hlavsa a kol.: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti z roku 1981. Úvodní motto knihy zní \"Místo zatěžování paměti mladých lidí přemírou knižních vědomostí musí škola vést k rozvíjení samostatného tvůrčího myšlení ...\"- z dokumentu ÚVKSČ ze 4.7.1973. Odhlédneme-li od dobově a politicky podmíněného diskurzu, ocitáme se v dnešku. V 70. letech např. slovenští didaktici chemie zkoušeli měřit míru tvořivosti žáků G při řešení chemických úloh. Zjištěná míra tvořivosti byla prakticky nulová, protože žáci nezvládli faktické znalosti (což dokázala první část testu).

2. Zmiňovaní autoři jasně vycházeli z Bloomovy traxonomie, která tehdy u nás byla opakovaně publikována a rozpracována do konkrétních vyučovacích předmětů a která k tvořivosti míří.

3. Spojení tvořivosti s vývojem teorie poznání a moderní fyzikou je sporné. Tvořiví byl jistě i zakladatel klasické F I.Newton a jeho následovnící v 19. století. (Elektronový mikroskop nepřispěl k poznání nitra atomu - ani dnes nemá takovou rozlišovací schopnost a byl vyvinut až v době, kdy atom byl víceméně prozkoumán.)

4. K poznámce 3: Tvořivost v matematice a přír.vědách - Dosavadní školská matematika není bez tvořivosti. Žák, který dokáže jen reprodukovat konkrétní příklad, neumí matematiku. Málo je i to, když umí řešit jen příklady téhož tvaru ale s jiným číselným zadáním. U složitějších příkladů musí metodu řešení tvořivě volit, přizpůsobit. Je pak hodnocen za i za vhodnost volby metody, eleganci řešení. Není pravda, že požadavek tvořivosti osvobozuje od standardu, podle kterého bude žák hodnocen. Neplatí třeba i pro výtvarnou činnost, že je vyžadována určitá míra tvořivosti a odráží se pak i v hodnocení - ve známce?

5. K poznámce 5 - je současný dikurz opravdu založený na víře ve Velký třesk a genetiku? Většina společnosti v civilizovaných zemích dnes věří v alternativní \"vědu\" a bojí se věd přírodních, bojí se \"chemie\" a jaderných elektrárem a geneticky modifikovaných potravin, věříš spíš na stvoření života podle Bible a kreacionismus se úspěšně prosazuje do výuky na školách nejen v USA, ale i v Německu a jinde. (Ale tohle stejně snad moc do textu o tvořivosti nepatří.)
Mgr. et Mgr. Aleš Franc 5.1.2011

Komentář

Autor volá po otevření diskuse, tak si dovolím krátkou poznámku k příspěvku i ke komentáři pana Melichara, se kterým sdílím určité rozpaky nad tím, že požadavek na tvořivost je až \"výdobytkem\" aktuálně realizované kurikulární reformy a jejích \"vlajkových lodí\", tj. rámcových vzdělávacích programů. Momentálně nemám po ruce žádnou publikaci či jiný dokument staršího data, ze kterých bych doslovně citoval požadavky na rozvíjení tvořivosti u žáků a studentů. Jsem však přesvědčen o tom, že rozvoj tvořivosti a kreativy u každého lidského jedince je předpokladem pro další kvalitativní rozvoj celé lidské společnosti. Bez náležitě tvořivých a kreativních jedinců bychom jako lidská civilizace nebyli tam, kde jsme v současnosti, samozřejmě se všemi jak pozitivními, tak i negativními důsledky. Takže snahy o dosažení co možná nejvíce tvořivých a kreativních jedinců jsou staré jako lidstvo samo, když to trochu zjednoduším.
Na závěr si dovolím jednu drobnou vsuvku na téma soudobého návratu k nativnímu způsobu života, stvoření života dle Bible a kreacionismu a naopak odklonu od přetechnizovaného světa - pane Melichare, zkuste se s těmito myšlenkami obrátit na jednoho z blízkých spolupracovníků prezidenta Klause, Petra Hájka. Docela by mě zajímalo, co by Vám v souvislosti s tím odpověděl, vždyť on přece z opice nepochází:-)... (Tohle taky moc do textu o tvořivosti nepatří, za což se omlouvám:-)
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 24.1.2011

Komentář

Nemyslím, že systémem diskuse, že vše už tady bylo, lze dospět k nějakým realizačním výstupům v uplatnění tvořivosti, tak, jak je chápána dnes. Možná by se rozdíl mezi dobou, kdy tvořivost byla spjata s očekáváním talentu a dobou, kdy jde o metodu individuálního rozvoje každého žáka oproti dřívějšímu universalistickému požadavku obsažení všech znalostí každým bez rozdílu, vyjevil snáze, kdybychom se pokusili sami přímo u sebe odpovědět např. na následující otázky:

Jakým způsobem je uplatnění tvořivosti ve výuce definováno v našem školním vzdělávacím programu? Je tvořivost ve školním vzdělávacím programu uvedena stejně nesystémově jako v RVP, nebo je pokus vytvořit z ní samostatnou kompetenci s cílem jejího uplatnění při soustředěném individuálním rozvoji každého žáka?

Jaké konkrétní metody rozvíjení tvořivosti žáků náš školní vzdělávací program navrhuje? Jaké metody sledování výsledků tohoto rozvoje tvořivosti a jejich uplatnění v životě školy obsahuje? Jaké nástroje máme zakotveny k sledování individualizace výuky jednotlivých žáků, které rozvíjení jejich tvořivosti přináší?
Miroslav Melichar 31.1.2011

Komentář

Vážený pane docente, děkuji za odpověď. Nevyjadřujete se k řadě mých připomínek k obecné teorii poznání a moderní fyzice, ale asi se shodneme, že tématem diskuze je tvořivost a hovořme o ní.

Zásadní se mi zdá být Vaše věta v komentáři: \"Jakým způsobem je uplatnění tvořivosti ve výuce definováno v našem školním vzdělávacím programu? Je tvořivost ve školním vzdělávacím programu uvedena stejně nesystémově jako v RVP\". Za rozsáhlým textem je tedy schováno vlastně tvrzení: Tvořivost se v RVP prakticky téměř ztrácí - je Váš ŠVP v tomto směru lepší než RVP? Ne - předělejte ho tedy! Tvořivost vzdát nesmíme!

Souhlasím s Vámi, že tvořivost je enormně důležitá, ale nebylo by na místě apelovat ne na administrativní opatření (opravu ŠVP), ale na přímou realizaci ve výuce? Nebylo by dobré nabídnout konkrétní praktické podněty k modernímu rozvoji tvořivosti ve škole a vyvolat konkrétní diskuzi o praxi? Ale možná, že jde zatím jen o obecný úvod serie článků, která právě tam míří. Pak je to výborné. Můj odkaz na¨minulost právě měl řící, že o tvořivosti už se mluvilo, už se i plánovala, ale jaksi to nevyšlo. Co tedy dělat, aby zas nezůstala jen na papíře?